Varmepumpe

Stranda Energi AS er autorisert forhandlar av Toshiba varmepumper.
Toshiba sine varmepumper utmerkar seg i fleire uavhengige testar som ein av dei mest stillegåande og effektive varmepumpene på markedet.

Toshiba leverer varmepumper i fleire storleikar og modellar. Ein kan lese meir om modellutvalet ved å gå til Toshiba si heimeside. Test av Toshiba varmepumpe.

Stranda Energi AS kan tilby:

  • Uforpliktande synfaring av ein autorisert installatør
  • Montasje og periodisk vedlikehald av Toshiba varmepumpe

Dersom de ynskjer at vi kjem på eit uforpliktande besøk for å rettleie i val av varmepumpe og sjå på plassering av inne og utedel, kan de kontakte oss på mail eller ringe telefon 93 07 98 30.

Vi vil i denne omgang berre levere varmepumper til straumkundar i Stranda Energi sitt nettområde.

Overbygg til din varmepumpe

Ønsker du overbygg til din varmepumpe?
Ta kontakt med Stranda Ventilasjon AS på telefon 70 26 08 35 eller mobil telefon 92 43 13 36 for pristilbud.