Stranda Energi Web

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Stranda Energi Web

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Variabel pris

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA:
Hele Norge (øre):

kwPriceNO 44,90

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 12,50

Fakturagebyr ved avtalegiro (NOK. inkl. mva):

feeAvtalegiro 25

Fakturagebyr ved eFaktura (NOK. inkl. mva):

feeEfaktura 0

Fakturagebyr ved faktura per e-post (NOK. inkl. mva):

feeEmail 0

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post (NOK. inkl. mva):

feeMail 25

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Andre betingelser (tekstfelt):

otherConditions Avtalen forutsetter at kunden har avtalegiro og Efaktura/Fakturavarsel på epost.

Hva som skjer om betingelser ikke oppfylles (tekstfelt)

otherConditionsNotMet Produktet kan kun bestillast på nett.