Dagens spotpris


Område 1 (Sogn og søraust)

16.09.19

39,79 øre/kWh
inkl påslag og avgifter


Område 2 (Sørvestlandet)

16.09.19

39,79 øre/kWh
inkl påslag og avgifter


Område 3 (M&R og Trøndelag)

16.09.19

44,56 øre/kWh
inkl påslag og avgifter


Område 4 (Nord om Trøndelag)

16.09.19

44,95 øre/kWh
inkl påslag og avgifter


 Område 5 (Bergensområdet)

16.09.19

39,79 øre/kWh
inkl påslag og avgifter


Spotprisen er ein time-pris som som blir fastsett ein dag før krafta går til levering hos forbrukar, og prisen gjenspeilar tilbod og etterspurnaden i marknadenedet. Norge er oppdelt i 5 prisområder, og Spotprisen kan være forskjellig i de ulike prisområda. All handel på Nordpool ASA er i Euro.

Dagens spotpris (Nordpool). Prisane er i Euro.

Vi fordeler månadsforbruket etter ei forbrukskurve (JIP), og avreknar etter timeprisen på Nordpool ASA i det prisområdet leveransen er i.