Sponsorarbeid

Stranda Energi AS støttar lokalsamfunnet. Vi brukar kvart år ein betydeleg sum i støtte til lokal idrett og kultur. Støtten blir hovedsakleg gjeve til lokale lag og organisasjonar i form av pengestøtte, eller at vi stiller opp med maskiner og personell i spesielle prosjekt.