Bestill kraft: Kraftavtalar privat


variabelpris.png

Variabel pris

Prisen varierer med tilbod og etterspørsel i kraftmarknaden. Kraftprisen vert fastsett på forskot - og kan endrast med 1 vekes varsel.

Pris frå 01.11.2019:        63,90 øre/kWh

Fastledd:                          12,50 kr./mnd

Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg. 

spotpris2.png

Spotpris

Pris som har direkte referanse til spotprisen på den nordiske elbørsen, pluss eit påslag til Stranda Energi.
.

Pris:                       Spotpris + 7,99 øre/kWh

Fastledd:              12,50 kr./mnd

Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen.
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg.


 
 
fastpris.png

Fastpris 1 år

Fastpris kan samanliknast med bankane si fastrente, der ein betalar same pris for kilowattimane i heile perioden.

Pris:                           55,20 øre/kWh

Fastledd:          12,50 kr./mnd

Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen.
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg.

fastpris.png

Fastpris 2 år

Fastpris kan samanliknast med bankane si fastrente, der ein betalar same pris for kilowattimane i heile perioden.

Pris:                         52,70 øre/kWh

Fastledd:          12,50 kr./mnd

Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg.