Energi - Kraftavtalar privat


Skyttarkraft

Grasrotprodukt. Kun for nye kunder.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.


Riksheimkraft

Garantert rein energi.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.   
 


Fursetkraft

Garantert rein energi.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.                                      


Variabel pris

Prisen varierer med tilbod og etterspørsel i kraftmarknaden. Kraftprisen vert fastsett på forskot - og kan endrast med 1 vekes varsel.


Fastpris

Fastpris kan samanliknast med bankane si fastrente, der ein betalar same pris for kilowattimane i heile perioden.


Stranda Energi Web

Prisen varierer med tilbod og etterspørsel i kraftmarknaden. Kraftprisen kan endrast med 2 vekers varsel. Avtalen krev at kunden har avtalegiro og Efaktura/Fakturavarsel på epost. Produktet kan berre bestillast på nett.


Spotpris

Pris som har direkte referanse til spotprisen på den nordiske elbørsen, pluss eit påslag til Stranda Energi.