Vår kraftproduksjon

Stranda Energi AS har 64 GWh eigenproduksjon i dei to kraftverka:

Stranda kommune er ei av dei kommunane i landet med størst potensiale i småkraftutbygging. Mykje av potensialet er uaktuelt, då det ligg i tilknyting til verdsarvsområdet, men der er framleis mange elvar som kan byggast ut.