Rein og fornybar vasskraft eit naturleg val

Stranda Energi er din lokale leverandør av rein og fornybar vasskraft. Vi har konkurransedyktige prisar og tilbyr flg. produkt til private hushaldningar:


Variabel pris

Prisen varierer med tilbod og etterspørsel i kraftmarknaden. Kraftprisen vert fastsett på forskot - og kan endrast med 1 vekes varsel.

Fastpris 

Fastpris kan samanliknast med bankane si fastrente, der ein betalar same pris for kilowattimane i heile perioden.
 

Spotpris 

Pris som har direkte referanse til spotprisen på den nordiske elbørsen, pluss eit påslag til Stranda Energi.
 


Til næringsdrivane har vi eigne produkt og tariffar, sjå meir under Næring.
På desse sidene kan du også lese meir om: