Furset kraftverk

Furset Kraftverk vart satt i drift 1. mai 2007.
Kraftverket har ein middelproduksjon på 18 GWh. Fallhøgden er 289 meter og innstallert effekt er 4,8 MW.
Inntaksdammen er på Syrevad (ved RV60) og kraftstasjonen er ved utløpet av Fursetelva.

Tekniske data:

Dam Syrevad
Topp inntaksdam 402,50 moh
Produserer etter tilsig, med fast vass-stand i dammen
Nedslagsfelt: 18,1 km2

Vass-veg
Nedgravd 1400 meter med 900 mm rørgate
430 meter med Duktile støpejern rør
970 meter med GRP rør

Aggregat
Generator: 5,2 MVA Global Hydro (Leroy Somer)
Pelton turbin 4,8 MW, VA Tech Hydro AS

Mekaniske og teknisk utrustningen av kraftstatsjonen er levert av VA Tech Hydro AS.
Anleggsarbeidet er utført av Opshaug Sandtak AS, med underentreprenørane Kjell Nordang AS på betongarbeid og Ous & Emdal Bygg AS på snekkar arbeidet. Inntaksluke og inntaksrist er levert av Engeset Mekaniske Verksted AS.