Ekstern bruk

Bentwood er ein lett leseleg og moderne font. 

Intern bruk

For å gjere det enkelt, og for å slippe å instalere nye fontar, kan Bentwood erstattes med Calibri, som er ein standard Windows-font.