Fiber til heimen

”Fiber til heimen” er eit begrep som omfattar Internett, TV og IP-telefon. Vi har valt å samarbeide med Tafjord Kraft som er leverandør av Alt-i-box. Vi gler oss over å kunne tilby den beste og mest innovative fiberbaserte tenesta innan TV, internett og IP-telefoni.

Gravefolder - orientering / sjekkliste for kabling av fiber til heimen.

Internett

 • Raskare internett, 10 – 50 Mbit/s – så raskt at store filer lastast ned på sekunder.
 • Fleire pc-er kan være på internett samtidig, utan at ein merkar store forandringar på hastigheta.
 • Vi brukar internett og vår eigen pc meir og meir som ein underhaldningsboks på lik linje med stereo og tv-en. Detter krever enda meir av internettforbindelsen.

TV

Signala kjem gjennom fiberkabelen, og ein får ein interaktiv tv-portal.

 • Ein kan velje mellom fleire kanalar, alt etter kva for eit abonnement ein velgjer.
 • Ein kan leige filmar direkte frå tv-en
 • Program on Demand –sjå programma når det passer deg (enkelte tv-kanaler)
 • Få tilgang til internett og sjekke e-posten direkte på tv-skjermen
 • Lokal TV
 • Radio
 • Spel og skjermsparer med peis og akvarium

IP-telefon

 • Ringer gratis i Norge
 • Beheld telefonnummeret du har i dag