Fausa kraftstasjon

Fausa krafstasjon ligg ved Storfjorden omlag 8 km nord for Stranda sentrum. Ein utnytter fallet frå Nysætervatnet og ned til sjøen. Det er ikkje køyrbar veg til kraftstasjonen, og naturleg adkomst er dermed sjøvegen. Fausa Krafstasjon var førsta gang satt i drift den 29. november i 1929. Agggregatet var da på 375 KW. Alt i 1935 vart generatoren skifta ut med en på 600 KW.

I 1939 vart det bygd ein ny kraftstasjons bygning (bygningane til venstre i bildet), og ein satte i drift ein ny generator på omlag 650 KW. Hovedbygningen var ferdig i 1952, og det vart da satt i drift eit aggregat på 3500 KW. I 1976 vart stasjonen fullt utbygd, med eit nytt aggragat på 5000 KW.Den totale effekten i kraftstasjonen er noko mindre enn den innstallerte generator effekten, så maks produksjon er 7000 KW. I 1982 vart kraftstasjonen fjernstyrt, og etter den tid har det ikkje budd maskinister fast i stasjonen. I 2004 vart maskinene fra 1939 skifta ut med ein ny på 720 KW. Dei siste åra har det vore gjennomført eit omfattande moderniserigs og vedlikeholds arbeid på Fausa. Det er nytt appaeratanlegg, magnetiseringsutstyr og en del bygnigsmessige utbetringar.

Tekniske data

Dam Nysætervatnet
Høgste regulerte: 333,8 meter
Reguleringshøgde: 11,0 meter
Nedslagsfelt: 40 km2
Vannstand Nysætervatnet

Vannveg
Tunnel: 1060 meter
Impregnert trerøyrgate: 1500 meter
Stålrøyr: 1275 meter

Aggregat 1
Generator: Nebb 5,0 MVA. Byggeår 1975
Turbin: 2 stråle pelton. Byggeår 1952

Aggregat 2
Generator, Siemens 3,5 MVA. Byggeår 1952
Turbin: 1 stråle pelton. Byggeår 1976

Aggregat 3
Denne kraftstasjonen har inntak på Brune (240 m.o.h ), og utnytter tilsiget nedenfor Nysætervatnet.

Generator, Hitzinger 850 KVA. Byggeår 2004
Turbin 2 stråle pelton. Byggeår 2004