Fastpris 2 år

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Fastpris 2 år

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Fastpris

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Hele Norge (øre):

kwPriceNO 42,70

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 12,50

Bindingstid (antall måneder) (mnd):

agreementTime 24

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 24

Fakturagebyr ved avtalegiro (NOK. inkl. mva):

feeAvtalegiro 25

Fakturagebyr ved eFaktura (NOK. inkl. mva):

feeEfaktura 0

Fakturagebyr ved faktura per e-post (NOK. inkl. mva):

feeEmail 0

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post (NOK. inkl. mva):

feeMail 25

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Betingelsene gjelder minst et ar:

termsFixedOneYear Ja

Endringsvarsling ut over det lovbestemte:

willNotifyDirectly Ja