Fleire avtalar


Fursetkraft

Garantert rein energi.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.
Innkjøpspris er spotpris med tilhøyrande innkjøpskostnader.

Pris:                                 Innkjøpspris + 5,90 øre/kWh

Fastledd:                        35 kr./mnd

Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg.

Riksheimkraft

Garantert rein energi.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.
Innkjøpspris er spotpris med tilhøyrande innkjøpskostnader.

Pris:                                 Innkjøpspris + 5,90 øre/kWh

Fastledd:                        35 kr./mnd

Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg.


 
 

Skyttarkraft

Garantert rein energi.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.
Innkjøpspris er spotpris med tilhøyrande innkjøpskostnader.

Pris:                                 Innkjøpspris + 5,70 øre/kWh

Fastledd:                        35 kr./mnd

Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg.

Stranda Energi WEB

Prisen varierer med tilbod og etterspørsel i kraftmarknaden. Kraftprisen vert fastsett på forskot - og kan endrast med 1 vekes varsel.

Pris frå 01.11.2019:                  61,40 øre/kWh

Fastledd:                                   12,50 kr./mnd

Avtalen krev avtalegiro og efaktura/faktura på mail.
Lovpålagte elsertifikat og mva er inkl. i prisen
Kostnad papirfaktura: 39 kr.
Vi tek atterhald om endringar i off. avg.