Straumutfall på Stranda

I samband med arbeid i sekundærstasjon på Stranda, skjedde det ein feil og transformatorbrytaren falt ut. Dermed vart alle straumabonnentane på Stranda ramma av straumbrot.
Fjernstyringa virka ikkje, og det tok dermed ei stund før vi fikk lagt inn att brytaren.

Vi er no tilbake til normaldrift på straumnettet og alle har fått tilbake straumen

Beklagar bryderiet dette skapte for alle som vart ramma av straumutfallet