Målaravlesing

Vi har problem med å få kontakt med enkelte straummålarar hos kundane våre. Innsamlings systemet vårt begynner å bli gammalt og alle målarane skal skiftast ut i mai og juni 2017 (les meir om dette her: www.smarthub.no ). inntil målarane vert skifta ut, må dokke som får SMS, være flinke til å lese av og sende inn målarstanden.

Til dokke som har fått SMS om målaravlesning og ikkje svart, ber vi derfor om at dokke les av målaren og svarar på SMS.
Skriv da: strm målarnr stand (Bruk same mobil tlf som du fikk SMS mld på, til å sende inn målerstanden).

Du kan også legge inn målarstanden ved å gå inn på mine sider på www.strandaenerginett.no
Er det første gangen du er inne på denne sida, må du ha kundenummer og målar nummer tilgjengelig for å registrere deg, dette finn du på fakturaen.

Eller du kan sende målarstanden inn på mail, husk da navn og målernr. E-post adressa er: firmapost@strandaenergi.no eller du kan kontakte oss på telefon: 930 79 890