Fotokonkurranse!

Foto: Per Johan Alnes

Foto: Per Johan Alnes

FOTOKONKURRANSE!

Stranda Energi vil arrangere ein fotokonkurranse.

Vi ønskjer bilde frå Stranda kommune. Gjerne bilde som viser

noko av all den aktiviteten som er i kommunen vår gjennom året.

Skriv kvar og når bildet er tatt.

Ein jury vil kåre dei 5 beste bilda.

Fotografen til det beste bildet vil få ein iPad,

dei 4 andre vil få kvar sin powerbank.

Konkurransen avsluttast den 15.12.17.

 

REGLAR

 •         * Bilda sendast til firmapost@strandaenergi.no og merkast med «Fotokonkurranse»
  • Kvar deltakar kan delta med inntil 5 bilde
  • Stranda Energi AS forbeheld seg retten til å bruke innsendte bilde
  • Det er fotografens ansvar å sørgje for at eventuelt avbilda personar er kjent med, og har gitt samtykke til at bilda kan offentleggjerast.
  • Fotografen samtykker ved å sende inn bilde, at han eller ho er bildets rette eigar og opphavsmann, og samtykker samtidig i at bildet kan brukast av Stranda Energi AS.
  • Konkurransen er open for Stranda Energi sine kundar og familiemedlemmar