Ekstremver

Ekstremveret Tor med orkan i kasta, har meldt sin ankomst i ettermiddag/kveld fredag 29 januar. Vi ber derfor om at alle våre kundar førbur seg godt , festar alle lause gjenstandar og er førebudd på at straumen kan vere vekk i periodar.

STRANDA ENERGI har auka beredskap og er godt førebudd på veret som kjem. Vi vil imidlertid svært gjerne ha hjelp frå kundane våre.

Ser du noko som kan føre til feil på straumnettet, eller noko som har forårsaka feil på straumnettet, ta kontakt med oss på vakttelefon nr 70 26 08 65 eller på Facebook.

Sikkerheitsinformasjon frå DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB):

Ekstremværet "Tor" vil trolig ramme Møre og Romsdal, samt Sør- og Nord-Trøndelag.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elsikkerhet Region Midt-Norge, vil med bakgrunn i dette anmode berørte nett- og kraftselskaper om å legge ut sikkerhetsinformasjon på sine nettsider

  • Publikum må holde god avstand til/ikke berøre ledninger som har falt ned.
  • Publikum må holde god avstand til/ikke berøre trær eller andre gjenstander som ligger over ledninger.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander som ligger over ledninger kan medføre livsfare.
  • Nett- og kraftselskaper må varsles dersom man kommer over tilfeller beskrevet ovenfor