Energi - Kraftavtalar privat


Riksheimkraft

Garantert rein energi.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.   
 


Fursetkraft

Garantert rein energi.
Innkjøpspris frå straumbørsen Nord Pool Spot.                                      


Variabel pris

Prisen varierer med tilbod og etterspørsel i kraftmarknaden. Kraftprisen vert fastsett på forskot - og kan endrast med 1 vekes varsel.


Fastpris

Fastpris kan samanliknast med bankane si fastrente, der ein betalar same pris for kilowattimane i heile perioden.


Stranda Energi Web

Prisen varierer med tilbod og etterspørsel i kraftmarknaden. Kraftprisen kan endrast med 2 vekers varsel. Avtalen krev at kunden har avtalegiro og Efaktura/Fakturavarsel på epost. Produktet kan berre bestillast på nett.


Spotpris

Pris som har direkte referanse til spotprisen på den nordiske elbørsen, pluss eit påslag til Stranda Energi.